Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Wooply.be
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer. We gebruiken uw gegevens ook voor het versturen van nieuwsbrieven en promoties. U hebt als koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Op verzoek (stuur hiervoor een mailtje) zal Wooply uw gegevens uit onze database verwijderen.

Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.